Aquabion

Vesijohto-/putkisto-ongelmia

Hilseily ja ruostuminen ovat aina olleet vesi- ja lämpöputkistoille valtava niiden kustannuksia lisäävä ongelma.

Kalsium-,magnesium- ja hiili-ionit muodostavat kovia kidemäisiä kerrostumia, joiden määrä lisääntyy suhteessa lämpötilaan.

Tämä aiheuttaa putkien karstoittumista, laitosten ennenaikaista heikkenemistä, vahinkoa koneille ja johtaa lopulta tuotantotason laskuun.

Kalkki-ja ruostekerrokset aiheuttavat kustannusten nousua. 1 mm kerros lisää esim. lämmityskustannuksia 10%.

Lisäksi vedessä oleva happi edistää kaikkien laitteiden ja putkistojen ja koneiden ruostumista ja syöpymistä.

Aquabion- galvaaninen anodijärjestelmä

Mitä tapahtuu seuraavaksi?1. Jäähdytysjärjestelmiä/jäähdytysputkia on käsiteltävä ja puhdistettava kemiallisesti, mikä vie aikaa ja rahaa.

2. Termostaattijärjestelmät ja putkimuotoiset lämmönvaihtajat on puhdistettava kemiallisesti ja laattalämmönvaihtajien laatat on vaihdettava.

3. Lämmityspattereihin kehittyy hilseilyä korkeissa lämpötiloissa.

4. Tyhjiöpumppuihin ja keskipakoispumppuihin kehittyy hilseilyä, mikä vähentää huomattavasti käyttöikää.

5. Putkistoon muodostuu hilseilyä ja ruostumista, jotka aiheuttavat putkien rikkoutumista ja mahdollisia vesivahinkoja.

6. Suihkuihin, wc-järjestelmiin, pesujärjestelmiin ,lämminvesiboilereihin ja –varusteisiin muodostuu hilseilyä, jolloin ne on säännöllisesti huollettava ja vaihdettava.

Aquabionin edut

  • Ei liikkuvia osia, ei vaadi ulkoista energiaa, eikä sitä tarvitse huoltaa.
  • Aquabion toimii luotettavan vakaasti virtaavassa vedessä riippuen tärkeistä parametreistä.
  • Aquabion poistaa kiertovedestä ravinteita jopa vähentämällä veden kovuuden vakauttajien fosfaattien käyttöä-näin se vähentää luotettavasti levien muodostumista.
  • Aquabion vähentää kemiallisten lisäaineiden käyttöä sekä pienentää huoltokustannuksia ja tuotannon kokonaiskustannuksia.
  • Aquabion on tieteellisesti tutkittu.

Miten Aquabion toimii?

Aquabion toimii sinkkianodin galnaanisen suojan periaatteella liueten veteen. Galvaaninen osa synnyttää potentiaalin, joka vastaa veden parametriä. Se aiheuttaa vedessä olevien hiukkasten kasaantumisen sinkki-ionin ympärille(kidemäinen hiukkanen). Veden kovettavien ainesten kasaantuminen lisää myös kristallien kasvua. Tästä aiheutuu lisää hiukkasia, jotka kerääntyvät yhteen muiden kasaantuneiden tuotteiden kanssa. Hydrodynamiikan lakien mukaisesti nämä hiukkaset muodostavat suuremman pinta-alan, johon vesi osuu ja sen jälkeen huuhtelee ne pois. Nämä kasautumat eivät kiinnity putken pintoihin.

Lisätietoa:

http://www.aquabion.com/

040 527 0151

sale.marketing(at)salemarketing.fi